Skip to content

Abscessus peioeorectalis

3 lata ago

136 words

Abscessus peioeorectalis Jest to ropień umiejscowiony pomiędzy dźwigaczem odbytu a otrzewną. Przed otwarciem ropnia okołoodbytniczego ustalamy jego stosunek do pierścienia odbytniczego, a jeżeli to jest możliwe, także punkt wyjścia ropnia, ponieważ te dane dają nam ważne wskazówki dotyczące przyczyny oraz skutecznego leczenia. A. Ropień widoczny od zewnątrz Jeżeli w najbliższym otoczeniu odbytu widać obrzęk zapalny, jest to albo ropień okołoodbytniczy, albo czyrak. Rozróżnienie tych spraw jest ważne dlatego, że w ropniu okołoodbytniczym należy szukać źródła choroby w tkankach położonych w głębi, a w ropniu zewnętrznym odwrotnie, na zewnątrz. Ropień okołoodbytniczy jest położony najczęściej w kierunku narządów płciowych i nieco w bok od odbytu w fałdzie kroczowo-pośladkowym. [patrz też: karboplatyna, linie kerleya, lexum warszawa ]

0 thoughts on “Abscessus peioeorectalis”

Powiązane tematy z artykułem: karboplatyna lexum warszawa linie kerleya