Skip to content

Glikemia noworodkowa i efekty neurorozwojowe po 2 latach cd 8

3 lata ago

520 words

Niemniej jednak istnieje możliwość, że hipoglikemia wpływa na umiejętności, które nie pojawiają się w późniejszych fazach rozwoju, a powtarzanie oceny w wieku 4,5 lat trwa. Kolejną siłą naszych badań jest stosowanie ciągłego monitorowania śródmiąższowego glukozy, co zapewnia nagrywanie co 5 minut, pozwalając na szczegółową charakterystykę profili glukozy w czasie. Chociaż ciągłe śródmiąższowe monitorowanie stężenia glukozy pozostaje ważnym narzędziem badawczym, nasze badanie sugeruje, że przy progu leczenia wynoszącym 47 mg glukozy na decylitr wystarczające jest badanie przesiewowe za pomocą przerywanego pomiaru stężenia glukozy we krwi za pomocą metody referencyjnej. Jednak może to nie dotyczyć niższych progów glukozy.
Zaskakującym odkryciem naszych badań jest związek zaburzeń neurosensorycznych, zwłaszcza opóźnienia poznawczego, z wyższymi stężeniami glukozy i mniejszą stabilnością glukozy, co wskazuje na większą część czasu poza centralnym zakresem od 54 do 72 mg na decylitr w ciągu pierwszych 48 godzin. Hiperglikemia (stężenie glukozy we krwi> 180 mg na decylitr [10,0 mmol na litr]) jest związana z upośledzeniem funkcji neurorozwojowych u bardzo wcześniaków 26, ale nie zaobserwowano wcześniej związku z bardziej dojrzałymi noworodkami, zwłaszcza przy stężeniach glukozy typowo uznawanych za będąc w normalnym zakresie. Ponadto, oszacowane rozmiary efektu w naszym badaniu były stosunkowo duże, szczególnie biorąc pod uwagę krótką ekspozycję glikemiczną, ze wzrostem ryzyka zaburzeń neurosensorycznych w zakresie od 40 do 77%, a nawet wyższym u niemowląt w najwyższych kwintylach.
Niepokoi nas sugestia w naszych danych, że szybka korekta hipoglikemii do wyższych stężeń glukozy we krwi może być związana z gorszym wynikiem. To odkrycie, w analizie eksploracyjnej, było nieoczekiwane i należy je interpretować ostrożnie, ponieważ badanie było obserwacyjne i nie można wykluczyć nieznanych czynników zakłócających w takich badaniach. Co więcej, stowarzyszenie było widoczne tylko w testach ogólnego rozwoju (BSID-III), a nie w testach zdolności przetwarzania. Jednak odkrycie to jest zgodne z danymi uzyskanymi na podstawie modeli zwierzęcych, które wskazują, że wyższe stężenia glukozy we krwi podczas powrotu do zdrowia po hipoglikemii mogą pogarszać stan neurologiczny, przynajmniej częściowo z powodu zwiększonego wytwarzania reaktywnych form tlenu.27,28 Podobnie u obu dzieci29 i dorosłych30 w oddział intensywnej opieki, połączenie hipoglikemii i bardzo zmiennych stężeń glukozy jest silnie związane ze śmiertelnością. W związku z tym sposób leczenia hipoglikemii i późniejsza stabilność stężenia glukozy we krwi może być ważna u noworodków. Obecnie prowadzimy randomizowane badanie (ACTRN12613000322730) w celu oceny długoterminowych skutków różnych dawek i częstotliwości podawania żelu dekstrozowego.
W niniejszym badaniu kohortowym hipoglikemia noworodków nie była związana z niekorzystnymi wynikami neurologicznymi u dzieci leczonych w celu utrzymania stężenia glukozy we krwi co najmniej 47 mg na decylitr (2,6 mmol na litr), nawet jeśli przejściowe niskie stężenia glukozy pozostały częste . Prawdopodobieństwo, że stężenie glukozy we krwi w górnym zakresie prawidłowego zakresu lub niestabilne stężenia glukozy we krwi i szybka korekta hipoglikemii mogą być szkodliwe, wymaga dalszych badań.
[podobne: malinowy bzyk, cadsis, lexum warszawa ]

0 thoughts on “Glikemia noworodkowa i efekty neurorozwojowe po 2 latach cd 8”

Powiązane tematy z artykułem: cadsis lexum warszawa malinowy bzyk