Skip to content
3 lata ago

227 words

GUZY KRWAWNICZE (V ARICES HAEMORRHOIDALES) KRWAWNICE (HAEMORRHOIDES) Określenie. Przez miano: guzy krwawnicze, czyli krwawnice rozumie się rozszerzenia żylakowate żył odbytniczych. Odróżnia się guzy krwawnicze: 1) zewnętrzne, znajdujące się na zewnątrz -od zwieracza odbytu; 2) wewnętrzne, leżące nieco powyżej zwieracza oraz znajdujące się wysoko, w górnej części odbytnicy; 3) pośrednie, znajdujące się na granicy skóry i błony śluzowej. Guzy zewnętrzne są pokryte skórą i mają barwę sinawą, inne ,rodzaje guzów są pokryte, błoną śluzową i są czerwone. Przyczyny, Dużą rolę w powstawaniu krwawnic odgrywają czynniki sprzyjające przekrwieniu odbytnicy i utrudniające odpływ z niej krwi, a więc siedzący tryb życia, duże zaparcia stolca, ucisk ze strony guzów znajdujących się w jamie miednicy, konna jazda, częste ciąże, marskość wątroby, przewlekła niewydolność krążenia itd. Nie ulega także wątpliwości usposobienie dziedziczne, objawiające się częstością krwawnic w niektórych rodzinach, Usposobienie polega, najprawdopodobniej, na przekazywaniu niedorozwoju tkanki sprężystej w ścianach żył. Za tym przemawia między innymi częste występowanie jednocześnie żylaków na dolnych kończynach, żylaków powrózka nasiennego i krwawnic. Guzy krwawnicze spotyka się przeważnie w wieku średnim u osób obu płci. Jest to najczęstsza choroba odbytnicy. Objawy. [podobne: karboplatyna, zwężenie odbytu, linie kerleya ]

0 thoughts on “GUZY KRWAWNICZE”

  1. [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: wypełnianie zmarszczek warszawa[…]

Powiązane tematy z artykułem: karboplatyna linie kerleya zwężenie odbytu