Skip to content

Rokowanie jest niepewne, gdyz ziarnica pachwinowa jest bardzo uporczywa

3 lata ago

335 words

Od zapalenia odbytnicy rozrostowego i zwężającego nieżyt odbytnicy odróżnia się tym, że w nim błona śluzowa jest gładka, przetok nie ma i zmiany zapalne są rozleglejsze -w raku odbytnicy zwężenie odbytnicy jest ostro ograniczone, okrężne, chrząstkowatej zbitości; błona śluzowa poniżej guza jest prawidłowa. Rokowanie jest niepewne, gdyż ziarnica pachwinowa jest bardzo uporczywa. Leczenie . W ostrym okresie poleca się sulfaguanidyn po 6,0 4 razy dziennie przez 27-47 dni albo sulfanilamid w lewatywach po 4,0 na dobę przez kilka miesięcy albo doustnie przez 3-4 tygodnie po 3,0-5,0 na dobę. Zamiast sulfanilamidu można podawać sulfatiazol po 1,5 od 3 do 5 razy dziennie przez 3 tygodnie. Próbuje się także szczepionek swoistych i nieswoistych, leczenia promieniami rentgenowskimi i diatermią. Opisano przypadek bardzo ciężkiej dymienicy ziarnicowatej, która trwała już 10 lat, wyleczony aureomycyną. Chora otrzymywała ten lek doustnie przez 6 dni 6 razy dziennie po 0,5, przez następne 9 dm 6 razy dziennie po 0,25 i jeszcze przez 9 dni 4 razy dziennie po 0,25. Bóle i gorączka ustały już po 3 dniach leczenia, przetoki wygoiły I się po 10 dniach, nacieki guzowate spłaszczyły się, leukocytoza i przesunięcie w lewo we wzorze białych krwinek ustąpiły, opadanie krwinek zwolniło się z 39/57 do 14/25. Leczenie powtórzono dwukrotnie z przerwą 14-dniową, stosując aureomycynę przez 10 dni w dawce dobowej 2,0 i przez następne 10 dni w dawce dobowej 1,0. Stan chorej uległ dalszej poprawie. Nacieki i obrzęk warg sromowych znikły całkiem. Dobre wyniki w dymienicy ziarnicowatej uzyskiwano także po leczeniu –aureomyksyną (aureomyxin) działającą bakteriostatycznie i bakteriobójczo. Lek stosowano domięśniowo w dawce 10-40 mg na dobę. Ostatnio uzyskiwano dobre wyniki poteramycynie (terramycin) stosując ją doustnie w dawce 50-100 mg kilka razy dziennie lub dożylnie w dawce 250 mg. W okresie późniejszym zmiany w . odbytnicy leczy się chirurgicznie w razie wskazania życiowego. Leczenie to polega na utworzeniu odbytu sztucznego w okrężnicy (colostomia), jeżeli próby rozszerzania zwężonego miejsca rozszerzaczami nie odnoszą skutku. [patrz też: sellneo, szpital pyrzyce rejestracja, vacu activ przeciwwskazania ]

0 thoughts on “Rokowanie jest niepewne, gdyz ziarnica pachwinowa jest bardzo uporczywa”

Powiązane tematy z artykułem: sellneo szpital pyrzyce rejestracja vacu activ przeciwwskazania