Skip to content

Rozszerzajac decie w kierunku odbytu trzymamy nozyczki coraz bardziej na plask

3 lata ago

181 words

Rozszerzając dęcie w kierunku odbytu trzymamy nożyczki coraz bardziej na płask, żeby nie uszkodzić zwieracza. Szczyt dęcia w kształcie litery V przebiega przez zwieracz w obręb kanału odbytu. Jeżeli nie rozetniemy dostatecznie błony śluzowej, brzegi jej ulegają obrzękowi i odpływ na zewnątrz jest utrudniony. Teraz w poszukiwaniu źródła zakażenia wprowadzamy palec do odbytnicy i do jamy ropnia; stwierdzamy wówczas łatwo z reguły istnienie twardego pasma łączącego jamę ropnia z kanałem odbytu. Jeżeli to pasmo przebiega tuż pod podskórną częścią zwieracza odbytu – co spotykamy zawsze wówczas, gdy źródłem ropnia jest szczelina odbytu, rzadziej w przypadkach zapalenia dołków (cryptitis) – należy rozciąć tę część zwieracza, ponieważ nie można inaczej rozszczepić położonej pod nim przetoki, a poza tym pierścień zwieracza utrudniałby odpływ wydzieliny. W ten sposób tworzymy szerokie, . otwarte na zewnątrz połączenie pomiędzy kanałem odbytu a jamą ropnia. [przypisy: wzór skierowania na badania okresowe, cadsis, zwężenie odbytu ]

0 thoughts on “Rozszerzajac decie w kierunku odbytu trzymamy nozyczki coraz bardziej na plask”

  1. [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: integracja sensoryczna warszawa[…]

Powiązane tematy z artykułem: cadsis wzór skierowania na badania okresowe zwężenie odbytu