Skip to content

Secukinumab, inhibitor interleukiny 17A, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa cd 5

3 lata ago

511 words

Pacjenci wstępnie przydzieleni do grupy otrzymującej placebo zostali losowo przydzieleni w 16 tygodniu w celu otrzymania secukinumabu, przy czym leczenie rozpoczęto w 16 tygodniu (w przypadku osób bez reakcji na placebo) lub w 24. tygodniu (w przypadku pacjentów z odpowiedzią na placebo). Analizy pierwszorzędowych i drugorzędowych punktów końcowych skuteczności w 16 tygodniu obejmowały wszystkich pacjentów zgodnie z przypisanym leczeniem badania w punkcie wyjściowym. Ryc. 2. Ryc. 2. Liczba pacjentów w badaniu MEASURE 2, którzy zostali poddani badaniu przesiewowemu, wstępne losowanie i ukończone 52 tygodnie badania.W badaniu MEASURE 2 pacjenci otrzymywali podskórny secukinumab w dawce 150 mg lub 75 mg lub placebo w linia podstawowa; w tygodniach 1, 2 i 3; a następnie co 4 tygodnie. Pacjenci wstępnie przypisani do otrzymywania placebo zostali losowo przydzieleni w 16 tygodniu, aby otrzymać secukinumab. Analizy pierwszorzędowych i drugorzędowych punktów końcowych skuteczności w 16 tygodniu obejmowały wszystkich pacjentów zgodnie z przypisanym leczeniem badania w punkcie wyjściowym.
W badaniu MEASURE 1, od 9 listopada 2011 r., Do 21 stycznia 2013 r. Losowo przydzielono 371 pacjentów, którzy otrzymali dożylną dawkę nasycającą secukinumabu (10 mg na kilogram), a następnie podskórny secukinumab w dawce 150 mg (125 pacjentów), dożylna dawka nasycająca secukinumabu (10 mg na kilogram), a następnie podskórny secukinumab w dawce 75 mg (124) lub placebo (122). W 16. tygodniu w badaniu pozostało 351 pacjentów (95%); 20 pacjentów przerwało badanie z powodów przedstawionych na rycinie 1. W badaniu MEASURE 2, od 28 października 2012 r. Do 29 lipca 2013 r. Losowo przydzielono 219 pacjentów, którzy otrzymywali podskórny secukinumab w dawce 150 mg (72 pacjentów) podskórnie. secukinumab w dawce 75 mg (73) lub placebo (74). W 16. tygodniu w badaniu pozostało 200 pacjentów (91%); 19 pacjentów przerwało badanie z powodów przedstawionych na ryc. 2.
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka demograficzna i wyjściowa pacjentów w badaniu MEASURE i MEASURE 2 (pełny zestaw analiz). Charakterystyka demograficzna i charakterystyka choroby były podobne w badaniach i wśród grup w każdym badaniu (tabela i tabela S1 w Dodatek dodatkowy). Średni czas od rozpoznania wynosił od 6,5 do 8,3 lat w badaniu MEASURE i 5,3 do 7,0 lat w badaniu MEASURE 2; łączny wynik BASDAI wyniósł odpowiednio od 6,1 do 6,5 i od 6,6 do 6,8; 69 do 80% i 73 do 79% pacjentów było odpowiednio dodatnich dla HLA-B27; i około 26 do 39% pacjentów w każdej grupie miało niewystarczające odpowiedzi na środki anty-TNF w dwóch badaniach. Około 3% pacjentów w badaniu MEASURE i 2% pacjentów w badaniu MEASURE 2 miało na początku historię choroby zapalnej jelit.
Pierwotny punkt końcowy
Ryc. 3. Ryc. 3. Wskaźniki odpowiedzi do Tygodnia 16 (faza kontrolowana placebo) i do 52. tygodnia wśród pacjentów losowo przydzielonych do Secukinumabu lub placebo w punkcie wyjściowym w badaniu MEASURE i MEASURE 2. Pokazane są proporcje pacjentów z oceną międzynarodowego towarzystwa Spondyloartrozy 20 odpowiedzi (ASAS20) (poprawa o .20% i bezwzględna poprawa o . jednostkę [w 10-jednostkowej skali] w co najmniej trzech z czterech głównych domen ASAS, bez pogorszenia o .20% w pozostałej domenie) i proporcja z odpowiedziami ASAS40 (poprawa o .40% i bezwzględna poprawa o . 2 jednostki [w 10-jednostkowej skali] w co najmniej trzech z czterech głównych domen ASAS, bez pogorszenia w pozostałej domenie) w MEASURE (Panele A i B) i MEASURE 2 (panele C i D)
[więcej w: lexum warszawa, dyżury aptek czechowice dziedzice, sellneo ]

0 thoughts on “Secukinumab, inhibitor interleukiny 17A, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa cd 5”

Powiązane tematy z artykułem: dyżury aptek czechowice dziedzice lexum warszawa sellneo