Skip to content

Wyniki ciazy po operacji bariatrycznej AD 3

3 lata ago

447 words

Po tych wyłączeniach pozostało 628 778 ciąż pojedynczych, z czego 1755 u kobiet poddanych operacji bariatrycznej w latach 1983-2011. Z tych ciąż 670 wystąpiło u kobiet po operacji bariatrycznej w latach 2004-2011, których dane uwzględniono w SOReg, i których dane na temat BMI przed zabiegiem były dostępne (ryc. 1). Od SOReg odnotowaliśmy datę operacji bariatrycznej, abyśmy mogli obliczyć czas pomiędzy operacją bariatryczną a porodem oraz rodzaj ostatniej procedury (6% kobiet poddano reoperacji). (Kody zabiegów znajdują się w Tabeli S1 Dodatku Uzupełniającego, wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie.) Kohora kontrolna
Stworzyliśmy dopasowaną kohortę kontrolną złożoną z ciąż u kobiet bez historii chirurgii bariatrycznej. Do pięciu ciąż kontrolnych dopasowano bez zastąpienia każdej ciąży pooperacyjnej; gdy jako kontrolę wybrano ciążę u kobiety bez wywiadu z chirurgią bariatryczną, ta sama ciąża nie mogła pono wnie zostać wykorzystana jako kontrola. Czynnikami dopasowującymi były wiek (w wieku roku starszy lub młodszy), parytet (nierdzeniowy lub równorzędny), BMI przedoperacyjny (definiowany jako BMI przed zabiegiem w kohorcie z bariatryczno-operacyjnym i BMI we wczesnej ciąży [tj. Podczas pierwszej wizyty prenatalnej]; od 30 do 34,9, od 35 do 39,9, od 40 do 44,9 lat, od 45 do 49,9 lat lub od 50 lat), palenie tytoniu w stanie wczesnej ciąży (niepalenie, palacz od do 9 papierosów dziennie lub palacz ?10 papierosów dziennie, lub brakujące dane), poziom wykształcenia (?9 lat, 10-12 lat,> 12 lat lub brakujące dane) oraz rok dostawy (2006-2011).
Współzmienne
Pomiary masy i wzrostu w czasie operacji zostały wykorzystane do obliczenia BMI przedoperacyjnego. Zmierzona waga i wysokość zgłaszana przez pacjenta podczas pierwszej wizyty prenatalnej zostały wykorzystane do obliczenia BMI we wczesnej ciąży; w tym czasie odnotowano także samopotwierdzony status pal enia. Dane o macierzyńskim poziomie wykształcenia i regionie urodzenia matki (Nordic [Szwecja, Dania, Norwegia, Finlandia i Islandia] lub regionie nienależącym do Nordyckiej) zostały pobrane i powiązane z danymi z innych rejestrów. Historia hospitalizacji współistniejących schorzeń psychiatrycznych, sercowo-naczyniowych lub układu oddechowego (rozdziały ICD-10, odpowiednio, V, IX i X) oraz nadużywania substancji (kody ICD-10 od F10 do F19) została zidentyfikowana przy użyciu Krajowego Rejestru Pacjentów . W podgrupie kobiet mieliśmy informację o masie przy porodzie i mogliśmy obliczyć przyrost wagi podczas ciąży (od pierwszej wizyty prenatalnej).
Wyniki
Cukrzycę ciążową zidentyfikowano za pomocą kodu ICD-10 (O244) w Medical Birth Register lub w Krajowym Rejestrze Pacjentów lub w kodzie ATC A10A (przepisywanie insuliny podczas ciąży) w rejestrze leków przepisanych na receptę (kody ICD-10 i ATC Tabela S2 w dodatkowym dodatku) [podobne: wzór skierowania na badania okresowe, karboplatyna, ośrodek leczenia uzależnień warszawa ]

0 thoughts on “Wyniki ciazy po operacji bariatrycznej AD 3”

Powiązane tematy z artykułem: karboplatyna ośrodek leczenia uzależnień warszawa wzór skierowania na badania okresowe