Skip to content

Abscessus peioeorectalis

2 miesiące ago

138 words

Abscessus peioeorectalis Jest to ropień umiejscowiony pomiędzy dźwigaczem odbytu a otrzewną. Przed otwarciem ropnia okołoodbytniczego ustalamy jego stosunek do pierścienia odbytniczego, a jeżeli to jest możliwe, także punkt wyjścia ropnia, ponieważ te dane dają nam ważne wskazówki dotyczące przyczyny oraz skutecznego leczenia. A. Ropień widoczny od zewnątrz Jeżeli w najbliższym otoczeniu odbytu widać obrzęk zapalny, jest to albo ropień okołoodbytniczy, albo czyrak. Rozróżnienie tych spraw jest ważne dlatego, że w ropniu okołoodbytniczym należy szukać źródła choroby w tkankach położonych w głębi, a w ropniu zewnętrznym odwrotnie, na zewnątrz. Ropień okołoodbytniczy jest położony najczęściej w kierunku narządów płciowych i nieco w bok od odbytu w fałdzie kroczowo-pośladkowym. [patrz też: aorta brzuszna rysunek, linie kerleya, reh med ]

Powiązane tematy z artykułem: aorta brzuszna rysunek linie kerleya reh med