Skip to content

Dolegliwosci te poteguja sie w razie zapalenia, wypadniecia lub uwiezniecia guzów

2 lata ago

224 words

Guzy krwawnicze mogą nie sprawiać żadnych dolegliwości albo wywołują od czasu do czasu przykre uczucie palenia i swędzenia w kiszce stolcowej. W innych przypadkach chorzy uskarżają się na uczucie ciężaru lub ucisku w okolicy krzyżowej, i w miednicy, na ukazywanie się krwi z kałem i na bóle podczas oddawania stolców. Dolegliwości te potęgują się w razie zapalenia, wypadnięcia lub uwięźnięcia guzów. Krwawienie może objawiać się kilku kroplami krwi na powierzchni kału, jasnoczerwoną krwią pod koniec oddawania stolca lub obfitym krwotokiem. Po odejściu większej ilości krwi dolegliwości bardzo często wybitnie łagodnieją w związku ze zmniejszeniem się guzów krwawniczych. Wypadnięcie, dotyczy krwawnic wewnętrznych. Łączy się ono zwykle z uwięźnieniem guzów wskutek ich zaciśnięcia przez zwieracz odbytu. W uwięźniętych guzach powstaje nieraz zapalenie zakrzepowe (thrombophlebitis), często ropne, i nawet zgorzel. Powikłania te objawiają się bardzo silnymi bólami w odbytnicy, i wysoką gorączką. Jeżeli zakrzep organizuje się, żyła może zarosnąć i następuje wyleczenie. Guz o krwawniczym nieraz towarzyszy nieżyt odbytnicy. Same guzy sprzyjają postawaniu rozpadlin odbytu. Chorzy stają się często neurastenikami lub hipochondrykami, a w razie częstych krwotoków zapadają na niedokrwistość. Rozpoznanie. [więcej w: malinowy bzyk, paklitaksel, endometrium z cechami sekrecji ]

0 thoughts on “Dolegliwosci te poteguja sie w razie zapalenia, wypadniecia lub uwiezniecia guzów”

Powiązane tematy z artykułem: endometrium z cechami sekrecji malinowy bzyk paklitaksel