Skip to content

Jezeli mamy ropien o charakterze od poczatku przewleklym

3 tygodnie ago

139 words

Jeżeli mamy ropień o charakterze od początku przewlekłym lub jeżeli jama jest wypełniona szaroróżową wiotką ziarniną, pobieramy ziarninę w ilości wystarczającej do badania anatomo-patologicznego na gruźlicę. Jeżeli jednak przetoka łącząca jamę ropnia z kanałem odbytu jest położona głębiej, pomiędzy powierzchowną (nie podskórną) a głęboką częścią zwieracza zewnętrznego odbytu lub nawet jeszcze głębiej, wówczas wprowadzamy od strony jamy ropnia rowkowany zgłębnik przez przetokę do kanału odbytu, przeprowadzamy pod mostkiem tkanki igłę Deschampsa z grubą podwiązką i związujemy nitkę ujmując luźno mięsień ; rozcinamy mięsień dopiero po upływie 2 tygodni, po wrośnięciu w tkankę bliznowatą, tj. wtedy, gdy nie może już ulec retrakcji po przecięciu. [przypisy: gruz kruszony, certolizumab, Azeloglicyna ]

Powiązane tematy z artykułem: Azeloglicyna certolizumab gruz kruszony