Skip to content

Lecznicze usuwanie amyloidu przez przeciwciała przeciwko składnikowi amyloidu P surowicy cd..

3 lata ago

563 words

Elastografia i równowaga MRI powtórzono w dniach 6, 14 i 42, a scyntygrafię SAP powtórzono w dniu 42, kiedy SAP ponownie osiągnęło równowagę między osoczem a przedziałami amyloidu. Przestudiuj badanie
Protokół badania, dostępny na stronie, został zatwierdzony przez Berkshire B Research Ethics Committee; wszyscy pacjenci wyrazili pisemną świadomą zgodę. Badanie zostało sfinansowane przez GlaxoSmithKline, którego pracownicy, wspólnie z autorami, przeanalizowali dane. Wszyscy autorzy mieli dostęp do wszystkich danych i gwarantowali dokładność i kompletność danych oraz wierność wersji próbnej do końcowego protokołu, a wszyscy autorzy byli zaangażowani w interpretację danych. Manuskrypt został napisany przez ostatnich i pierwszych autorów, a wszyscy autorzy uczestniczyli w przeglądzie i redakcji manuskryptu; nikt, kto nie jest autorem, nie przyczynił się do napisania manuskryptu. Niezależny komitet doradczy ds. Bezpieczeństwa dokonał przeglądu dostępnych danych przed włączeniem pacjentów z ciężkimi ładunkami amyloidowymi i był dostępny do przeglądu wszelkich poważnych działań niepożądanych.
Wyniki
Profil bezpieczeństwa i efekt uboczny
Nie obserwowano poważnych działań niepożądanych. Trzy krótkie epizody bólu głowy i jeden krótki epizod nudności zostały zgłoszone podczas ekspozycji na CPHPC. Większość pacjentów, którzy otrzymywali więcej niż 200 mg przeciwciała anty-SAP miało przejściowe samoograniczające się objawy podczas i do 12 godzin po wlewie, w tym, ale nie wyłącznie, uczucie ciepła, rumowiska, bólu głowy, zwiększenie i zmniejszenie częstości akcji serca i ciśnienie krwi, biegunka lub luźne stolce, nudności i dyskomfort w jamie brzusznej. Udało nam się złagodzić te objawy, spowalniając szybkość infuzji, dzieląc dawkę lub dostosowując pozycję pacjenta (lub kombinację tych środków) i nie zgłaszano kolejnych istotnych objawów klinicznych. Zdarzenia niepożądane oraz główne wyniki hematologiczne i biochemiczne przedstawiono odpowiednio w tabelach S2 i S3 w dodatkowym dodatku. Nie zaobserwowano niekorzystnych zmian w markerach surowicy w czynności nerek lub wątroby (Tabela S3 w Dodatku Uzupełniającym) i żadnych nowych nieprawidłowości w moczu lub osadzie moczowym. Chociaż w seryjnych skanach echokardiograficznych nie wykryto żadnych nieprawidłowości grubości ściany komór, niektórzy pacjenci prawdopodobnie mieli trochę amyloidu w sercu, ponieważ w porównaniu ze średnią normalną frakcją objętości zewnątrzkomórkowej serca 0,27 . 0,03, pacjent 11 miał znacznie zwiększony zewnątrzkomórkowy poziom. ułamek objętościowy 0,37, a graniczne zwiększenie wartości obserwowano u Pacjentów 8 (0,31), 9 (0,32), 10 (0,33), 15 (0,34) i 16 (0,33). Niemniej jednak, nie było stałych ani istotnych zmian stężenia troponiny T (Tabela S4 w Dodatku Uzupełniającym) lub N-końcowego pro-mózgowego peptydu natriuretycznego (NT-proBNP) (Tabela S5 w Dodatku Dodatkowym), i nie było klinicznie istotne zmiany elektrokardiograficzne, w tym w 24-godzinnych zapisach Holtera, w dniu infuzji przeciwciała lub w dniu 3. W żadnym z pozostałych monitorowanych działań nie zaobserwowano klinicznie istotnych tendencji.
Farmakokinetyka i wyczerpanie SAP
Farmakokinetyka CPHPC była zgodna z farmakokinetyką we wcześniejszych badaniach fazy 1. 19 CPHPC szybko zubożał krążące SAP do mniej niż 0,5 mg na litr u pacjentów z małym lub umiarkowanym obciążeniem amyloidem i poniżej 2 mg na litr u pacjentów z dużym amyloidem 19. U pacjentów z małym ładunkiem amyloidu, stężenie anty-SAP w osoczu zmniejszyło się z okresem półtrwania wynoszącym około 16 godzin.
[patrz też: rumszewicz sailing, szpital pyrzyce rejestracja, dyżury aptek czechowice ]

0 thoughts on “Lecznicze usuwanie amyloidu przez przeciwciała przeciwko składnikowi amyloidu P surowicy cd..”

Powiązane tematy z artykułem: dyżury aptek czechowice rumszewicz sailing szpital pyrzyce rejestracja