Skip to content

Przebijajace sie na zewnatrz lub do odbytnicy ropnie wioda do powstania przetoki(fistula).

10 miesięcy ago

202 words

Przebijające się na zewnątrz lub do odbytnicy ropnie wiodą do powstania przetoki(fistula). Odróżnia się przetoki całkowite (fistula compIeta) z jednym otworem do światła odbytnicy i drugim w skórze oraz przetoki nie całkowite z otworem tylko w ścianie odbytnicy (fistula ani incompleta interna) lub tylko z otworem w skórze (fistula ani incompleta externa). Otwór w skórze określa się oglądaniem okolicy odbytu, natomiast wewnętrzny – wziernikowaniem odbytnicy. Przetoki odbytnicy nie mają skłonności do samozagojenia się przede wszystkim wskutek trudniejszego sklejania się ich ścian, zależnie od ich szarpania podczas skurczów zwieracza odbytu. Nadto przeszkodą w ich samorzutnym gojeniu się jest trudność w ich opróżnianiu się wskutek nie prostolinijnego zazwyczaj ich przebiegu. W przeciwieństwie do przetoki, wywołanej przez bakterie ropotwórcze, przetokę gruźliczą cechuje łagodny początek i przebieg choroby, większa jej uporczywość, wydzielanie się ropy rzadkiej i prócz tego obecność ogniska gruźliczego, najczęściej w płucach. Leczenie ropni i przetok p. podręcznik chirurgii. W przypadkach przetok gruźliczych dobre wyniki uzyskuje się po leczeniu streptomycyną w dawce 0,25 2 razy dziennie domięśniowo. [podobne: endometrium z cechami sekrecji, sol z morza martwego, jazienicki radom ]

0 thoughts on “Przebijajace sie na zewnatrz lub do odbytnicy ropnie wioda do powstania przetoki(fistula).”

Powiązane tematy z artykułem: endometrium z cechami sekrecji jazienicki radom sol z morza martwego