Skip to content

Przebijajace sie na zewnatrz lub do odbytnicy ropnie wioda do powstania przetoki(fistula).

3 lata ago

202 words

Przebijające się na zewnątrz lub do odbytnicy ropnie wiodą do powstania przetoki(fistula). Odróżnia się przetoki całkowite (fistula compIeta) z jednym otworem do światła odbytnicy i drugim w skórze oraz przetoki nie całkowite z otworem tylko w ścianie odbytnicy (fistula ani incompleta interna) lub tylko z otworem w skórze (fistula ani incompleta externa). Otwór w skórze określa się oglądaniem okolicy odbytu, natomiast wewnętrzny – wziernikowaniem odbytnicy. Przetoki odbytnicy nie mają skłonności do samozagojenia się przede wszystkim wskutek trudniejszego sklejania się ich ścian, zależnie od ich szarpania podczas skurczów zwieracza odbytu. Nadto przeszkodą w ich samorzutnym gojeniu się jest trudność w ich opróżnianiu się wskutek nie prostolinijnego zazwyczaj ich przebiegu. W przeciwieństwie do przetoki, wywołanej przez bakterie ropotwórcze, przetokę gruźliczą cechuje łagodny początek i przebieg choroby, większa jej uporczywość, wydzielanie się ropy rzadkiej i prócz tego obecność ogniska gruźliczego, najczęściej w płucach. Leczenie ropni i przetok p. podręcznik chirurgii. W przypadkach przetok gruźliczych dobre wyniki uzyskuje się po leczeniu streptomycyną w dawce 0,25 2 razy dziennie domięśniowo. [podobne: endometrium z cechami sekrecji, sol z morza martwego, jazienicki radom ]

0 thoughts on “Przebijajace sie na zewnatrz lub do odbytnicy ropnie wioda do powstania przetoki(fistula).”

Powiązane tematy z artykułem: endometrium z cechami sekrecji jazienicki radom sol z morza martwego