Skip to content
3 lata ago

105 words

PRZETOKA ODBYTU Pod przetoką odbytu rozumiemy połączenie wyścielone ziarniną pomiędzy dolną częścią kanału odbytu (pars analis recti) i skórą w okolicy zewnętrznego. otworu odbytu. Ujście przetoki może się znajdować wyjątkowo powyżej kanału odbytu, w bańce odbytnicy; ujście może się znajdować wyłącznie w warstwie podśluzowej lub kończyć się ślepo w dole kulszowo-odbytniczym; mówimy wówczas o przetoce zakończonej ślepo zatoce (sinus). Przyczyną przetoki odbytu jest w każdym przypadku ropień, który uległ przedziurawieniu, niekiedy wiele lat temu. [hasła pokrewne: wypadnięcie odbytnicy, sellneo, endometrium z cechami sekrecji ]

0 thoughts on “PRZETOKA ODBYTU”

  1. [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: ośrodek leczenia alkoholizmu[…]

Powiązane tematy z artykułem: endometrium z cechami sekrecji sellneo wypadnięcie odbytnicy