Skip to content

Ropien dolu kulszowo- odbytniczego

3 lata ago

148 words

Powierzchowna, ogonowa część zwieracza zewnętrznego odbytu stanowi zwykle przeszkodę dla przebicia się ropnia na zewnątrz; ropień szerzy się wobec tego szybko pod więzadłem odbytowo-ogonowym do tkanki luźnej w obręb dołu kulszowo-odbytniczego na jedną lub drugą stronę (ropnie: zewnętrzny, boczny). Ropień dołu kulszowo- odbytniczego może jednak powstać z szeregu innych jeszcze przyczyn: 1) w następstwie przebicia się ropnia podśluzówkowego w kierunku w dół na zewnątrz ; 2) z powodu ropnej clyptitis, która toruje sobie drogę na zewnątrz; 3) w następstwie zakażenia gruczołu śródmięśniowego opisanego przez Lockharta – Mummeryego. Zakażenie to rozpoczyna się w obrębie dołka (crypta), a przed tym może dojść do ropnia podśluzówkowego; badanie usuniętej ziarniny wykazuje obecność przewodów gruczołowych wyścielonych nabłonkiem przejściowym; [patrz też: endometrium z cechami sekrecji, paklitaksel, vacu activ przeciwwskazania ]

0 thoughts on “Ropien dolu kulszowo- odbytniczego”

Powiązane tematy z artykułem: endometrium z cechami sekrecji paklitaksel vacu activ przeciwwskazania