Skip to content

ropien moze powstac równiez wskutek zakazenia guzka zylakowatego zewnetrznego odbytu

2 miesiące ago

156 words

Zakażenie szerzące się z krypty lub ropnia podśluzówkowego 4) ropień okołoodbytniczy może powstać wskutek przebicia się ropnia (abscessus pelveo-rectalis) do zatoki kulszowo-odbytniczej; 5) ropień może powstać również wskutek zakażenia guzka żylakowatego zewnętrznego odbytu; 6) może wreszcie dojść do ropnia w następstwie wstrzyknięcia środka oleistego, znieczulającego w leczeniu świądu lub szczeliny odbytu albo guzków żylakowatych wewnętrznych – jeżeli środek ten zostanie wstrzyknięty nie do tkanki podśluzowej, lecz do ściany odbytu. Ropień zewnętrzny (abscessus praeimaiis) ma rzadko jako punkt wyjścia kanał odbytu. U mężczyzn punktem wyjścia tego ropnia jest najczęściej cewka moczowa lub jeden z gruczołów Cowpera (abscessus periurethralis) w związku z zapaleniem cewki, zapaleniem gruczołu krokowego i rozszerzaniem narzędziami zwężenia cewki; u kobiet – ropień gruczołu Bartolina szerzący się w kierunku odbytu. [przypisy: reh med Poznań, aorta brzuszna rysunek, reh med ]

Powiązane tematy z artykułem: aorta brzuszna rysunek paklitaksel reh med