Skip to content

ROPIEN OKOLO ODBYTNICZY

3 tygodnie ago

98 words

ROPIEŃ OKOŁO ODBYTNICZY Pod nazwą ropnia okołoodbytniczego (aoscessus anorectalis) w najszerszym znaczeniu tego terminu rozumiemy ropień, który szerzy się w najniższym odcinku odbytnicy, w obrębie pierścienia odbytniczego oraz w bliższym i dalszym otoczeniu odbytu. Zakażenie jest prawie zawsze mieszane, wywołane przez pałeczki okrężnicy, paciorkowce i gronkowce, odmieńca i beztlenowce jelitowe. Ropień gruźliczy około odbytniczy ulega również z reguły zakażeniu mieszanemu; występuje on rzadko, według Gabriela w 12% wszystkich przypadków; jeszcze rzadziej spotykamy promienicę. Rozróżniamy 3 postacie ropnia okołoodbytniczego. [patrz też: asumin, Pompy insulinowe, skręcenie stawu skokowego ]

Powiązane tematy z artykułem: asumin Pompy insulinowe skręcenie stawu skokowego