Skip to content

WYPADNIECIE ODBYTNICY

3 lata ago

245 words

WYPADNIĘCIE ODBYTNICY (PROLAPSUS RECTI) Określenie. Odróżnia się: 1) wypadnięcie błony śluzowej odbytnicy (prouipeus mucosae recti), zwane także wypadnięciem odbytu (prolapsus ańi); 2) wypadnięcie odbytnicy (prlapsus recti); 3) wypadnięcie odbytu i odbytnicy (pro lapsus ani et recti). Przez wypadnięcie odbytu rozumie się sprawę polegającą na wynicowaniu tylko błony śluzowej odbytnicy na całym jej obwodzie lub tylko na pewnej przestrzeni. W wypadnięciu odbytnicy jest wynicowana cała jej ściana i palcem wprowadzonym do odbytnicy wyczuwa się miejsce przejścia odbytu w odbytnicy. W wypadnięciu odbytu i odbytnicy błona śluzowa odbytnicy przechodzi bezpośrednio w skórę otaczającą odbyt. Przyczyny. Wypadnięcie odbytnicy może być wrodzone i nabyte. Czynnikami przyczynowymi są rozluźnienie wiązadeł odbytniczo-krzyżowych (ligamenta rectosacralia), dźwigacza odbytu (m. levator ani) i tkanki znajdującej się między odbytnicą nie ścian samej odbytnicy. Wszelkie sprawy zwiększające ciśnienie śródbrzuszne oraz utrudniające opróżnianie się odbytnicy sprzyjają powstaniu wypadnięcia odbytnicy. Do takich spraw należą częste ciąże; – uporczywe zaparcia stolca oraz biegunki, choroby przebiegające z ustawicznym silnym kaszlem, powiększenie gruczołu krokowego i in. Niemniej sprzyja powstaniu ciężka praca fizyczna, zwłaszcza wykonywana przez osoby wyniszczone. Wypadnięcie odbytu przebiega najczęściej jednocześnie z guzami krwawniczymi. Wypadnięcie odbytnicy spostrzega się częściej u kobiet niż u mężczyzn. Objawy. [przypisy: prądy rehabilitacja, lexum warszawa, zwężenie odbytu ]

0 thoughts on “WYPADNIECIE ODBYTNICY”

  1. Oprócz tego że masz problemy z tarczyca to prawdopodobnie cierpisz na tężyczkę utajona

Powiązane tematy z artykułem: lexum warszawa prądy rehabilitacja zwężenie odbytu